Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

ACTUEEL :  

We volgen de landelijke adviezen; we zijn weer actief, in kleine groepjes op 1,5 meter afstand.   

 

 

       

 

 

 

  

                                                       

 Het Wijkpastoraat Rotterdam West staat voor :

 

"trouw aan bewoners"

veilige plekken, gemeenschapsvorming,

empowerment van vrouwen, kinderwerk.

Het Pastoraat wil op grond van het evangelie, present zijn bij de meest kwetsbare mensen in Rotterdam West.  

Vanuit de Christelijke traditie willen we aansluiten bij de levensvragen van mensen en hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun waardigheid; hen aanmoedigen zelf weer zeggenschap te hernemen in zaken die hun bestaan bepalen.

Wij willen een bijdrage leveren aan de opbouw en het welzijn van de samenleving in het westen van Rotterdam waarin mensen erkend en gezien worden zonder dat er gelet wordt op ras, kleur, godsdienst en cultuur.

Actuele projecten :

           Pastoraat aan de basis

           Samen tegen eenzaamheid

           Rosa de buurt in

           Toekomst voor elk kind op straat

 

adressen :

 

Tidemanstraat 18 Rotterdam     Buurtkerk Gaffelstraat 7 Rotterdam

Burgemeester Meineszstraat 4

3022 XE Rotterdam

 

Sint-Mariastraat 142 b

3014 SR Rotterdam

 

correspondentie adres :

Aat de Groot

Schieweg 188

2636 KA Schipluiden

0651340503 

 

bankrekeningnummer : NL64 INGB 0006 3500 40

tnv. stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

giften zijn altijd welkom !

U kunt zich als vriend of vriendin aanmelden via :

info@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

 

 

KvK : 59735252

                                                                                       fiscaal nummer instelling : 853623533                                                                       

 

 

 

 De nieuwsbrief van december 2019 vindt u bij : actueel

 

 

 

Top