Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

 

       

vrijwilligers denken mee

 

5 jarig feest van de stichting

 

 

 

 

 

 

De stichting is een vrijwilligersorganisatie met onbetaalde vrijwilligers ondersteund door professionals.

de stichting is opgericht op 10 januari 2014

 

Het bestuur Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

bestaat uit de volgende personen;


Aat de Groot : voorzitter

Jaap de Jong : secretaris

Dick Minnema : penningmeester

Nico Bos 

Mak Olieman

Jamila Talla

Akke Gerritsen


De bestuursleden en alle vrijwilligers doen hun werk onbezoldigd.

Projectmatig wordt er zo nodig externe expertise ingehuurd voor specialistische ondersteuning.


De adviesraad :

De adviesraad is het deel van de Stichting waar inhoudelijk en operationeel wordt overlegd over het werk zelf. Ontwikkeling van werk en zelfontwikkeling van medewerkers is een belangrijk aandachtspunt van de adviesraad.

De adviesraad is verantwoordelijk voor het jaarplan.

De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de uitvoerende groepen alsmede uit minimaal de helft van de bestuursleden van de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West.

Het bestuur van de Stichting WRW kiest zijn bestuursleden zoveel mogelijk uit vrijwilligers die de activiteiten van de Stichting WRW uitvoeren.

In de adviesraad staat het Stichtingsbestuur op de agenda en in het bestuur staat de adviesraad op de agenda.

Het doel van deze samenstelling is maximale wisselwerking, inhoudelijke integratie en communicatie tussen de uitvoerende groepen en het bestuur.


De professionals : 

 

Katinka Broos

emailadres : kwbroos@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

telefoonnummer : 06-44098889


Katinka Broos is pastor. Sinds 1997 werkt zij bij het wijkpastoraat in de Union en het Oude Westen van Rotterdam . Gesprekken met mensen over het leven, huisbezoeken en vieringen zijn haar belangrijkste taken. Het brede netwerk in de wijk maakt dat er elke dag weer iets nieuws op haar pad komt.

Daarnaast is Katinka coördinator van het team en denkt me met het bestuur over visie, toekomst en organisatie.

 

 

Arja Poot

Locatie : Burgemeester Meineszstraat 4

emailadres : arja.poot@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl


Arja Pooot is als werker ruim 25 jaar werkzaam bij het Wijkpastoraat.

18 jaar in Hoogvliet en 7 jaar in Rotterdam West

Zij is coördinator van het buurtvrouwenhuis Rosa en werkt als buurtpastor.

 

 

Jan van Diepen

Locatie : Burgemeester Meienszstraat 4

telefoonnummer : 06-44852227

jan.van.diepen@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl 

Jan van Diepen is theoloog en opbouwwerker. Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest als jongerenpastor en opbouwwerker in de katholieke kerk is hij nu freelancer bij het project "sociaal Isolement "van het wijkpastoraat. Dit boeit hem vanwege de huisbezoeken, de brede thematiek en de diverse contacten met                                          buurtgenoten en sociaal werkers.   

         

                                   

 

Monique van Donk

Locatie : Burgemeester Meinseszstraat 4

telefoonnummer : 010- 4255825

emailadres :  monique.van.donk@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

Monique van Donk is kinderwerker bij het Wijkpastoraat West sinds 2005. Zij werkte eerst in Middelland en nu in het Nieuwe Westen in de Essenburgbuurt. Zij gebruikt hierbij de persentiemethode. Haar taak is het opbouwen en vormgeven van het kinderwerk.


 

 

Fina Awusa

Locatie : St. Mariastraat 142b

telefoonnummer : 06-18328996

fina.awusa@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl 

Fina Awusa is vanuit Sudan als minderjarige asielzoeker naar Nederland gekomen en heeft via diverse banen, studies en stages haar HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Ze werkt in de Union om de activiteiten die daar plaatsvinden verder tot ontwikkeling te brengen.

 

 

Top