Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

 

 

       

 

 

De volgende projecten/activiteiten worden in de submappen beschreven :

Pastorale basis (diaconaat en pastoraat)

 -  maaltijd

 -  veilige plekken

 -  inloop ochtenden

 -  vieren geeft gemeenschap

projecten tegen de eenzaamheid

  -   eenzaamheid en sociaal isolement

  -   eetgroep

  -  Rotterdam-Pas Groep

projecten buurtvrouwenhuis Rosa 

  -  vanuit samen redzaamheid naar zelfredzaamheid

  -  gezond bewegen

KinderWerk : Toekomst voor kinderen in het Nieuwe Westen 

  -  kinderkansen in West

  belllenblazen

 

Top