Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

Sinds mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Deze verordening zorgt ervoor dat binnen de EU dezelfde privacy wetgeving geldt.

Binnen de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West hebben we ook een privacy verklaring opgesteld die voor iedereen is in te zien en/of te downloaden.

Voor eventuele vragen hierover kunt u altijd terecht bij het bestuur van de Stichting :  info@stichtingwijjkpastoraatrotterdamwest.nl


D PrivacyVerklaring1806.pdf