Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

 Het Goede Gesprek

Soms loopt het leven anders dan verwacht. Onverwachte of ingrijpende gebeurtenissen, zoal het verlies van werk, gezondheid, mobiliteit of het verlies van een dierbare kunnen het leven op zijn kop zetten. Er komen vragen boven als: Waarom overkomt mij dit?, Hoe kan ik nu verder gaan?, Doe ik er eigenlijk nog wel toe?. Op deze vragen is vaak niet zomaar een antwoord te geven. Toch kan het fijn zijn om eens met iemand hierover te praten. Hiervoor kunt u een beroep doen op Het Goede Gesprek. Gemotiveerde en getrainde vrijwilligers zijn beschikbaar voor u om te luisteren naar uw zorgen, vragen en verlangens. Zo komt u op adem en krijgt u weer wat grip op het leven. Het Goede Gesprek is er voor alle bewoners vanaf 55 jaar in Rotterdam Centrum, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.
Samen met wmo radar en Samen010 is het Wijkpastoraat drager van ‘Het Goede Gesprek’.
 

Ook als vrijwilliger kunt u zich aanmelden als gesprekspartner bij Het Goede Gesprek. U geeft tijd en aandacht aan een ander, maar u krijgt er ook veel voor terug. De gesprekken geven u als vrijwilliger voldoening, zelfinzicht en een bredere kijk op het leven. Heeft u levenservaring, kunt u goed luisteren en bent u minimaal 1 jaar beschikbaar, doe dan mee!

De coördinatie ligt in handen van Irene van Binsbergen, geestelijk verzorger en projectleider:

 T 06 – 82 14 30 44

 E ivbinsbergen@wmoradar.nl

Het Goede Gesprek wordt mede mogelijk gemaakt door:

 ·Gemeente Rotterdam

 ·Oranjefonds

 ·St. Laurensfonds

 Het Goede Gesprek drieluikfolder.pdf
Download

SamenMeer

Op 6 juni 2018 heeft Wijkpastoraat Rotterdam West een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Gereformeerde Kerk te Rotterdam. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst van een delegatie van ons bestuur en een delegatie van de kerkenraad.

De samenwerking betreft activiteiten in of vanuit BMVier. BMVier is één van de twee locaties van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam en ook één van de twee locaties van Wijkpastoraat Rotterdam West. We beogen te komen tot meer samenhangende activiteiten vanuit BMVier.

 Sinds eind 2015 is het Wijkpastoraat in het Nieuwe Westen gehuisvest in BMVier. Door samen met de Kerk in één gebouw te huizen zijn we dichter op elkaar betrokken geraakt.

 We denken dat we door onze activiteiten beter op elkaar af te stemmen we beter in staat zijn de wijkbewoners te ondersteunen. BMVier als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland is een geloofsgemeenschap die midden in de wijk staat en een bindende rol wil vervullen voor alle groepen en gezindten in de wijk. Dit alles niet vanuit een exclusieve visie op het christendom, maar vanuit respect voor diversiteit van achtergronden en opvattingen, ook in geloofszaken.

 Om de samenwerking soepel te laten verlopen is er een stuurgroep onder de naam “Samen Meer” opgericht.

 De overeenkomst gaat uit van activiteiten die gezamenlijk zullen worden ontwikkeld. We denken dan aan bijvoorbeeld vieringen, nieuwe activiteiten en evenementen, aan praktische hulp aan buurtbewoners die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren, en aan lezingen over levensvragen en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor buurtbewoners.