Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners


Jan van Diepen zijn ervaringen met huisbezoeken zijn te vinden op zijn blog. 

https://janvandiepen.wordpress.com/2015/09/02/de-vele-gezichten-van-eenzaamheid/

Jan van Diepen samen met WMO Radar op bezoek bij eenzamen; 

bekijk het filmpje :  https://youtu.be/8os6838H4pc


Project sociaal isolement

Mensen zijn soms veel alleen, maar niet eenzaam. Eenzaam en dan met name het isolement en het gaat om eenzaamheid die structureel is. Eenzaamheid heeft vele gezichten en hangt samen met verschillende situaties. Denk aan oudere mensen die nog maar een klein netwerk hebben, psychiatrische patiënten en zorgmijders. Maar het kunnen ook mensen zijn die door gebeurtenissen in hun leven beschadigd en onzeker geworden zijn en daardoor sociaal en emotioneel onhandig. Zo onhandig dat de drempel om deel te nemen aan het maatschappelijke sociale leven steeds complexer wordt. In sommige situaties is eenzaamheid niet ‘oplosbaar’ en proberen we samen met vrijwilligers, buren en familie een klein steungroepje te vormen.

Eenzaamheid en sociaal isolement.

Een van de werkgroepen van het wijkpastoraat richt zich op eenzaamheid en isolement in de wijk Het Nieuwe Westen van Rotterdam. Vanuit straatcontacten en meldingen van thuiszorg, welzijnswerk en wijkagenten wordt geprobeerd contact op te bouwen en vertrouwen te winnen. 

Samen zoeken we naar een verbetering van de situatie. Zoals mee gaan doen aan één van de groepen binnen het project of kijken welke activiteiten er in de wijk zijn die aansluiten bij de eigen interesse. Ook kijken we naar het eigen netwerk en welke contacten versterkt kunnen worden. Waar mensen een klein netwerk hebben of niet meer makkelijk uit huis komen, zoeken we een maatje die op bezoek gaat, boodschappen doet. 

Samen met familie of buurtgenoten vormen we een klein steunnetwerkje om zo enig kwaliteit van leven te handhaven. Door het overheidsbeleid van "langer thuis wonen" is er een groep ontstaan van alleenstaande kwetsbare ouderen. Er is behoefte aan het kunnen vertellen over persoonlijke zorgen, zin- en levensvragen. Door hier aandacht aan te geven wordt de geestelijke weerbaarheid van mensen vergroot.

Uitgangspunt bij al het werk is het ‘present zijn’ en werken aan onderling vertrouwen.

Al met al is dit werk langzaam of ‘slow sociaal werk’. 

Inmiddels volgen we zo’n 30 personen, waarbij per jaar contacten afgesloten worden en er weer nieuwe contacten gelegd worden.

Verbinden van ouderen en werken aan zelforganisatie :

Naast individueel bezoek zijn er ook twee groepsactiviteiten.

De eetgroep ‘Samen koken, Samen eten’ bestaat uit 20-25 buurtbewoners en komt elke twee weken bij elkaar op woensdag. Het is een gezellige groep waarbij bewoners zelf koken. Regelmatig zijn er ook gastsprekers die informatie geven over thema's die voor ouderen van belang zijn. Het is een groep die open staat voor nieuwkomers.

De andere groep is de ‘Rotterdam Pasgroep’. Elke maand onderneemt de groep een activiteit in Rotterdam of omgeving. Het gaat om activiteiten die gratis zijn voor ‘Rotterdam pas’ bezitters. Denk aan een bezoek aan een museum, de Diergaarde of filmbezoek. Er is een klein bestuurtje van deelnemers dat zorgt voor een programma en de werving. Op dit moment bestaat de adreslijst uit 40 mensen waarvan gemiddeld 16-22 deelnemers meedoen aan een activiteit.

Het ondersteunen van gemeenschapsvorming en zelforganisatie is een belangrijk doel van deze groepen. 


Samenwerking met partners en kenmerk van de werkwijze:

Inmiddels wordt er samengewerkt met de wijkpolitie, verschillende werkers van het wijkteam, SOL Ouderenwerk en wijkbewoners die vaak een goed zicht hebben op ouderen of eenzame mensen in de straat. We zijn actief betrokken bij het interviewproject ‘Voor mekaar’ van de gemeente Rotterdam waarbij vrijwilligers de 75-jarigen bezoeken en kijken of mensen het zelfstandig redden en of er behoefte is aan hulp. Zo wordt ook eenzaamheid opgespoord. Samenwerking is belangrijk voor het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen. Kenmerkend voor de aanpak van de werker en vrijwilligers is dat we tijd kunnen nemen om vertrouwen te winnen, er tijd is voor het kunnen vertellen van verhalen en delen van zorgen ; hier horen ook zin- en levensvragen bij. Soms bieden we praktische ondersteuning. Zaken die te maken hebben met zorg en huishouden worden doorverwezen.

Naast straat- en bezoekwerk zijn we partner in het platform "eenzaamheid" en lid van de werkgroep die twee keer per jaar een netwerkactiviteit met een thema organiseert. We werken samen met groepen, zoals WMO Radar, die activiteiten aanbieden tijdens de "week van de eenzaamheid" en in de zomer- en kersttijd.

Organisatie.

Vanuit de stichting is Jan van Diepen 24 uur voor dit project beschikbaar als wijkpastor en coördinator. Op dit moment zijn er 7 vrijwilligers op verschillende manieren betrokken. De begeleidingsgroep bestaat uit:  Anneke Ijzerman en Aad van Boven. Zij denken samen met de werker over de aanpak en prioriteiten. De groep komt maandelijks bij elkaar en rapporteert de voortgang aan het bestuur en de adviesraad.  Samen met het bestuur wordt gewerkt aan een gedragscode en zorgvuldig vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligers gezocht !!

Een project als dit kan niet zonder de inzet van vrijwilligers.We zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen doen met de talenten die zij meebrengen: zoals bezoekjes doen, samen koffie drinken, helpen met administratie of boodschappen doen.Voor de groepen zoeken we mensen die willen helpen met koken of ideeën hebben voor gezamenlijke uitjes.Als vrijwilliger krijg je een kennismakingsgesprek en loop je een tijdje mee. Er wordt een VOG aangevraagd en we verwachten dat je naast je werk met mensen ook mee wilt denken over de voortgang van de organisatie.Als je meer wilt weten over bezoekwerk en wilt kijken of jouw interesse past bij ons werk neem dan contact op met :Jan van Diepen , tel: 0644852227 of mail naar : janvandiepen@outlook.com