Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

Veilige plekken 

Wijkpastoraat Rotterdam West werkt in wijken waar eenzaamheid groot is en kwetsbare groepen zich niet veilig voelen.

Het wijkpastoraat wil buurtbewoners een veilige plek bieden.

Hiervoor wordt een aantal dagdelen per week een inloop georganiseerd, soms voor iedereen, soms voor alleen vrouwen, soms voor kinderen.

Tijdens de inloop worden mensen ontvangen door gastvrouwen/heren. Is er iets te drinken, ontstaan er gesprekken, is er aandacht voor elkaar en een luisterend oor. Ontmoeting is belangrijk. Maar mensen kunnen er ook terecht met papieren en vragen, waarbij zij vaak zorgvuldig worden verwezen naar instellingen en activiteiten in de wijk. 

De inloop is een belangrijke voedingsbron voor de professionals. Hier komen veel signalen binnen over wat er in de wijk speelt en welke mensen extra aandacht nodig hebben.

Ook is de inloop een plek om mensen uit te nodigen en te activeren om mee te doen met activiteiten.

De Union, st Mariastraat 142b  elke  maandag, woensdag en donderdag van 10-12 uur open voor een bakje koffie en een luisterend oor.  


De maaltijd is een feest 

zodra we rondom de eettafel zitten praten we anders met elkaar.

Daarom brengt Wijkpastoraat Rotterdam West op verschillende manieren mensen samen tijdens een maaltijd.


De eetclub in het Oude Westen biedt buurtbewoners wekelijks een warme plek en een gezonde maaltijd. Mensen betalen iets voor het eten, helpen met koken en afwassen en er ontstaat belangstelling voor elkaars wel en wee: zieken worden bezocht, verjaardagen gevierd Zo verbindt het wijkpastoraat mensen.

Elke woensdag welkom vanaf 16.00 uur, we eten  om 17.30 uur in de Union St. Mariastraat 142b Rotterdam

opgeven door 's morgens te bellen naar : 010-4367070.  Het eten kost € 4,50 incl. een drankje. 

In het nieuwe Westen organiseert Vrouwenhuis Rosa wekelijks een lunch voor buurtbewoners en vrijwilligers van het wijkpastoraat. De week wordt doorgenomen en nieuwe initiatieven en netwerken ontstaan.

Elke zaterdag van de maand bij "het leven vieren" eten betrokkenen bij het wijkpastoraat en buurtbewoners samen. Hier wordt niet alleen het eten, maar ook het leven gedeeld. Door samen te koken ontstaat er gemeenschapsvorming en omzien naar elkaar.

Om de week op woensdagavond eten in BMVier : er wordt met elkaar gekookt en gegeten.

Info bij Jan van Diepen : 0644852227


Vieren geeft gemeenschap


Het Wijkpastoraat Rotterdam West heeft als uitgangspunt dat het leven gevierd mag worden, zowel de mooie momenten in het leven, alsook de verdrietige. Naast specifieke feestdagen (Kerst, Holy, Ramadan) zijn er ook vaste viermomenten:

Buurtkerk

Elke week op zondag een viering in de Union, een gemeenschap van mensen, er wordt gelezen, gezongen en gebeden. Men voelt zich opgenomen in de Bijbelse traditie. De onderlinge zorg wordt als erg belangrijk gezien.

Elke zondag om 11.30 een viering in de Union van de Buurtkerk. st.Mariastraat 142b.

Vieren in West

Elke maand ontmoet een groep mensen elkaar rondom een thema. Wat heeft dat met ons leven en onze traditie te maken? Wat verbindt ons en brengt ons terug bij onze zingevingsvragen? Muziek en teksten spelen een rol, maar ook onze eigen ervaring.

Info bij Katinka Broos : 0644098889

Het leven vieren

Elke maand ontmoeten mensen elkaar rondom een maaltijd. Aan tafel wordt gesproken over het leven, met alle zorgen en verdriet. Maar ook wordt het leven verbreed naar elkaar en de buurt. Vieren geeft gemeenschap.

info Katinka Broos

Interview met Katinka Broos bij actueel.